W "Mierzynkowie"  oferujemy:

 • staranną pracę wykwalifikowanych nauczycieli i opiekunów, miłą i przyjazną atmosferę w małych grupach, maksymalnie 20 dzieci
 • dogodne dla rodziców godziny pracy przedszkola - od 7.00 do 17.00, krótka przerwa wakacyjna (2 pierwsze tygodnie sierpnia)
 • bezpieczny obiekt (wideofon, kod dostępu, procedury bezpieczeństwa) i zielony, przyjazny dzieciom ogród rekreacyjny z atestowanym sprzętem
 • całodzienne wyżywienie, uwzględniające indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci, 
 • opiekę nad zdrowiem dziecka poprzez wdrażanie zasad higieny i bezpieczeństwa, realizację profilaktycznego programu promocji zdrowia
 • indywidualne podejście do dziecka, rozwijanie sfery poznawczej i emocjonalnej,  interesujące zajęcia  wspomagające rozwój

Grupy przedszkolne

         

 

GUMISIE                               SMERFY

 

Grupa                                          Grupa

dzieci 3 letnich                           dzieci 4-5 letnich

 

"Mierzynkowo" zapewnia: 

► Program Powszechnej Dwujęzyczności  "Dwujęzyczne Dzieci" wykorzystujący pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

 • opiekę logopedyczną , wizyty lekarzy specjalistów: okulista, ortopeda,
 • uroczystości dziecięce i zajęcia kreatywne rozwijające wyobraźnię
 • rzeczywistą współpracę z rodzicami dzieci
 • porady pedagoga, psychologa, mediatora i innych specjalistów dla rodziców
 • INDYWIDUALNE PROGRAMY ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI

 

W RAMACH CZESNEGO oferujemy dzieciom: realizację podstawy programowej  MEN, "English with Baby Beetle s", zajęcia matematyczne wg prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, gimnastykę z elementami Kinezjologii Edukacyjnej wg Dennisona, zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczno - muzyczne oraz koncerty, zajęcia z piosenką,  gimnastykę buzi i języka, dziecięce warsztaty rękodzieła, elementy zajęć pedagogicznych wg Montessori,  spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia ekologiczne, wycieczki poznawcze realizowane w bezpiecznych, małych grupach, zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające koncentrację, uwagę  i logiczne myślenie dziecka, zajęcia wynikające z bieżących potrzeb dzieci i inne wynikające z kalendarza imprez grup przedszkolnych i całego przedszkola.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 •  język angielski,
 •  język niemiecki,
 • taniec z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • karate - MAŁY KARATEKA
 • robotyka,
 •  zajęcia z trenerami piłki w ramach programu PRZEDSZKOLIADA,
 •  zajęcia logopedyczne, i inne zajęcia indywidualne na życzenie rodzica.

Zajęcia dodatkowe wzbogacają program, o uczestnictwie dziecka decydują rodzice.

 

Czesne w Przedszkolu wynosi 630 zł i obejmuje opiekę nad dzieckiem od godziny 7 do 17, wpłacane na konto przedszkola z góry do 10-go każdego miesiąca.

Pełne wyżywienie w kwocie 11zł za dzień i zajęcia dodatkowe są płatne na koniec miesiąca w kasie przedszkola.

 

Dane do przelewu:

Niepubliczne Przedszkole MIERZYNKOWO

71-201 Szczecin ul.Czorsztyńska 25/9

nr konta  91 1090 2590 0000 0001 3166 9263

 

GRUPA ŻŁOBKOWA

 

 

PUCHATKI

 

Grupa żłobkowa

dzieci od 1,5 do 3 lat

Zapraszamy dzieci od 18 miesiąca życia. W domowej atmosferze małej grupy zapewniamy troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry,  zabawy rozwijające mowę i myślenie , uczestnictwo w programie "Dwujęzyczne Dzieci" oraz zajęcia dodatkowe: rytmikę, angielski, zajęcia ruchowe.

Opłata miesięczna za pobyt w Żłobku w godzinach od 7 do 17 - 1200 zł.

Dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Dobra opłata od końca 2018 roku wynosić będzie - 800 zł (czesne + rytmika + język obcy + wyżywienie).

 

Dane do przelewu:

Żłobek MIERZYNKOWO

nr konta  37 1090 2590 0000 0001 3393 0335

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Mierzynkowo
ul. Welecka 21A
72-006 Mierzyn

669 05 11 88 - Sekretariat
607 27 00 05 - Administracja

mierzynkowo@mierzynkowo.pl